سحر غفاری خلیق

درباره من

دکتر سحر غفاری خلیق
image

استادیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی استادیار بخش پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ,سمنان -ایران...

محقق گوگل

(1402/12/8)

استنادات

243

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1402/12/8)

استنادات

107

مقالات

11

h-index

4

مؤلفین همکار

33

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1383

دکترای حرفه ای دامپزشکی

تهران

1390-1394

دکترای تخصصی پاتولوژی

تهران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

هیستوپاتولوژی نئوپلازی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Study of immunomodulatory effects of mesenchymal stem cell-derived exosomes in mouse model of LPS induced systemic inflammation
LIFE SCIENCES(2022)
فاطمه عشقی, صفا طهماسبی, مینا علیمحمدی, سارا صعودی, ^سحر غفاری خلیق, ارزو خسروجردی, ندا حیدری, سید محمود هاشمی*
Molecular identification of infectious laryngotracheitis virus in backyard and broiler chickens in Iran
مجله دامپزشکی ایران(2021)
^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^حمید استاجی, ایرج اشرافی تامای, ^سحر غفاری خلیق
Effects of isoflavone supplementation on endometrial thickness, endometrial hyperplasia, and cancer in ovariectomized cats
VETERINARIA ITALIANA(2021)
منا نژاد منفرد, ^رضا نارنجی ثانی*, ^سحر غفاری خلیق, فرزاد حیاتی
Genetic characterization and phylogenetic of Anaplasma capra in Persian onagers (Equus hemionus onager)
VETERINARY MICROBIOLOGY(2021)
^حمید استاجی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ایرج اشرافی تامای, ^سحر غفاری خلیق
Adipose‐derived mesenchymal stem cell‐secreted exosome alleviates dextran sulfate sodium‐induced acute colitis by Treg cell induction and inflammatory cytokine reduction
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY(2021)
ندا حیدری, هاجر عباسی کنارسری, سعید نمکی*, کاوه بقایی, محمد رضا زالی, ^سحر غفاری خلیق, سید محمود هاشمی
Study of the Effect of Topical Ozonated Oil on Healing of Calvarial Defect
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY(2021)
سپهر دری, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
Imipenem alters systemic and liver inflammatory responses in CLP- induced sepsis mice in a dose-dependent manner
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY(2021)
ارزو خسرو جردی, سارا صعودی*, احمدزواران حسینی, ^سحر غفاری خلیق, سید محمود هاشمی
Correlation between the Energy Density of Ultraviolet Radiation and Skin Thickening In an Animal Mouse Model: Induction of Trichoepithelioma in a Mouse Model
Iranian Journal of Medical Physics(2021)
محدثه استاجی, منیژه مختاری دیزجی*, منصوره موحدین, ^سحر غفاری خلیق
Non‐invasive evaluation of elasticity of skin with the processing of ultrasound images during ultraviolet radiation: An animal photoaging model
PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE(2021)
Mohadese Estaji, , Manijhe Mokhtari-Dizaji*, Mansoureh Movahedin, ^سحر غفاری خلیق
Comparative study of micro ostrich eggshell and hydroxyapatite on the healing of bone defect created in the rat calvarium
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
سارا حبیب نژاد, ^حمیدرضا مسلمی*, ^سحر غفاری خلیق
Evaluating the Effect of Electrospun Polyvinyl Alcohol Nanofiber Containing Eucalyptus globules Extract on the Healing of Experimental Achilles Tendon Injury in Rat
iranian journal of veterinary surgery(2021)
Seyed Mohammad Ali Sadat-Hosseini, ^حمیدرضا مسلمی*, ^سید محمد صادق نوربخش, ^سحر غفاری خلیق
Effect of fullerene nanoemulsion on the repair of wrinkles induced by UVB radiation: A c57bl6 mice model
SKIN RESEARCH AND TECHNOLOGY(2021)
محدثه استاجی, منیژه مختاری دیزجی*, منصوره موحدین, ارش پاداش, ^سحر غفاری خلیق
Comparison of the Effect of Nano Ostrich Eggshell and Hydroxyapatite on Bone Defect Healing in Rat Calvarium
Trauma Monthly(2020)
رویا رضائیان, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
Synergistic therapeutic effect of mesenchymal stem cells and tolerogenic dendritic cells in an acute colitis mouse model
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY(2020)
Hajar Abbasi-Kenarsari, Neda Heidari, Kaveh Baghaei, Davar Amani, Mohammad Reza Zali, ^سحر غفاری خلیق, Abbas Shafiee, Seyed Mahmoud Hashemi*
Low-intensity ultrasound combined with allogenic adipose-derived mesenchymal stem cells (AdMSCs) in radiation-induced skin injury treatment
Scientific Reports(2020)
زینب هرمزی مقدم, منیژه مختاری دیزجی*, محمد علی نیل فروش زاده, محسن بخشنده, ^سحر غفاری خلیق
اثر پیشگیرانه تیماسین پلاس بر اختلال حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی غیرفعال ناشی از ایسکمی مغزی تجربی
روان شناسی بالینی(2020)
9311519011, ^کیوان کرامتی*, ^سعیده نعیمی, ^حمیدرضا مسلمی, ^سحر غفاری خلیق
بررسی تاثیر فلوفنامیک اسید به عنوان مهارکننده کانکسین بر روی ترمیم زخم های دیابتی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2020)
8911519020, ^سید جواد احمدپناهی*, ^ابراهیم شهروزیان, فرزاد حیاتی, ^سحر غفاری خلیق
Capecitabine-loaded anti-cancer nanocomposite hydrogel drug delivery systems: In vitro and in vivo efficacy against the 4T1 murine breast cancer cells
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION(2020)
نسترن طالبلو, محمد سیروس اذر*, محمد حسن زوهیر, ^سحر غفاری خلیق
ارزیابی پارامترهای فیزیکی پوست با پردازش تصاویر فراصوتی در طول تابش با نور فرابنفش در مدل حیوانی چروک شدگی
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل(2019)
محدثه استاجی, منیژه مختاری دیزجی*, منصوره موحدین, ^سحر غفاری خلیق
Lactobacillus Paracasei Has Anti-Inflammatory Effect on the Heart Failure Induced by Isoproterenol in Rats
Iranian Journal of Toxicology(2022)
8911519008, ^خاطره کفشدوزان*, پرویز کوخایی, بهادر باقری, ^سحر غفاری خلیق
The Electrospun Fibrous Membrane Containing Pomegranate Seed Extract/Polyvinyl Alcohol Improves Infectious Wound Healing in Wistar Rats
FIBERS AND POLYMERS(2023)
^خاطره کفشدوزان*, 9312519014, ^حمیدرضا مسلمی, ^سید محمد صادق نوربخش, ^سحر غفاری خلیق
بررسی اثرضد میکروبی و هم افزایی آنتی بیوتیک اریترومایسین و داروی گیاهی تجاری با مواد موثره آویشن باغی، شیرین بیان و انیسون بر باکتری سالمونلا تیفی موریوم در جوجه‌های گوشتی
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2021)
9911922006, ^حمید استاجی*, ^سحر غفاری خلیق, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس بر ضایعات بافتی کبد در نوزادان موش صحرایی
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(2023)
محمد حسن کلانتر نیستانکی*, هما سلیمانی, ^سحر غفاری خلیق, پرویندخت بیات
The effect of the commercial combination of Thymus vulgaris and Althea officinalis extracts and the synergistic effect of the antibiotic erythromycin on the microbial population of the liver and spleen of broilers infected with Salmonella typhimurium/تاثیر ترکیب تجاری عصاره‌های آویشن‌باغی و ختمی و اثر هم‌افزایی با آنتی‌بیوتیک اریترومایسین بر جمعیت میکروبی بافت کبد و طحال جوجه‌های گوشتی درگیر با سالمونلا تیفی‌موریوم
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2023)
9912922002, ^حمید استاجی*, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ^سحر غفاری خلیق
Isolation of Mesenchymal Stem Cells (MSCs) from Wharton’s Jelly (WJ) Tissue of Human Umbilical Cord (hUC); a Protocol
School of Medicine Student' Journal (SMSJ)(2023)
فاطمه اهنگری, زهرا میر صانعی, سارا صعودی, ^سحر غفاری خلیق, سارا صوفی, سید محمود هاشمی*
Evaluating the Effect of Electrospun Polyvinyl Alcohol Nanofiber Containing Pistachio Hull Extract on the Healing of Experimental Achilles Tendon Injury in Rat
3rd Intl. Conf. on Researches in Nanotechnology & Nanoscience/سومین همایش بین المللی تحقیقات و علوم و فناوری نانو(2023-04-26)
^حمیدرضا مسلمی*, 9512519006, ^سید محمد صادق نوربخش, ^سحر غفاری خلیق
The effect of the healing rate of Polyvinyl Alcohol Nano-Fibers Containing Pistachio Hull Extract on healing of bone defect induced in the rat calvarium
3rd Intl. Conf. on Researches in Nanotechnology & Nanoscience/سومین همایش بین المللی تحقیقات و علوم و فناوری نانو(2023-04-26)
^حمیدرضا مسلمی*, 9612519016, ^محمدحسن یوسفی, ^سحر غفاری خلیق
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﺑﺎکﺘﺮﯾﺎﯾی دو گﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ﺑﺎﻏی و ﺧﺘﻤی در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷی از ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔیﻣﻮرﯾﻮم در ﻃﯿﻮر
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
9912922002, ^حمید استاجی*, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ^سحر غفاری خلیق
ﺑﺮرﺳیاﺛﺮ گﯿﺎﻫﺎن داروﯾی آوﯾﺸﻦ ﺑﺎﻏی، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن و اﻧﯿﺴﻮن ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑی ﺧﻮراکی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔی ﻣﻮرﯾﻮمدر ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی گﻮﺷﺘی
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
9911922006, ^حمید استاجی*, ^سحر غفاری خلیق, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
The effect of simultaneous administration of alpha-lipoic acid and vitamin C on sperm parameters, serum total oxidant and antioxidant properties and testicular pathology in Immature and adult male rats with experimental varicocele
5th International and 26th National Congress of Physiology and Pharmacology/پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
9411519003, ^سحر غفاری خلیق*, ^محمود احمدی همدانی, ^حمیدرضا مسلمی, ^اشکان جبلی جوان
مطالعه ي تأثير بزاق زالو بر روند بهبود زخم هاي جلدي عفوني شده با استافيلوكوكوس اورئوس در موش صحرايي
نيك رو باقر(تاریخ دفاع: 1401/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن عصاره بذر گياه شنبليله در جيره غذايي بر عملكرد سيستم ايمني و خصوصيات گوشت در پولت هاي تخم گذار
شكريان عاطفه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نحوه درمان اكينوكوز كيستي بوسيله آلبندازول و بزاق زالو در موش
راستي ثاني سيداحسان(تاریخ دفاع: 1400/02/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کالبدگشایی گوسفند - پارت 2   (427 بار دانلود)
کالبد گشایی اسب - پارت 3   (443 بار دانلود)
کالبدگشایی گوسفند - پارت 1   (404 بار دانلود)
کالبد گشایی اسب - پارت 2   (346 بار دانلود)
کالبد گشایی اسب - پارت 1   (427 بار دانلود)
گزارش کالبدشکافی، بسته بندی و ارسال نمونه   (396 بار دانلود)
بررسی دستگاه گوارش   (424 بار دانلود)
جدا کردن سر و بررسی آن   (460 بار دانلود)
بررسی سیستم اسکلتی عضلانی   (423 بار دانلود)
بررسی غدد پستانی   (387 بار دانلود)
باز کردن و بررسی حفره لگنی   (460 بار دانلود)
بررسی کلیه ها و غدد فوق کلیوی   (404 بار دانلود)
بررسی کبد و طحال   (467 بار دانلود)
خارج کردن دستگاه گوارش، کبد و طحال   (500 بار دانلود)
خارج کردن زبان و حفره صدری و بررسی آن ها   (400 بار دانلود)
حفره صدری شامل نای، ریه ها و قلب می شود
اخذ نمونه   (420 بار دانلود)
باز کردن حفره بدن   (445 بار دانلود)
شروع کار   (483 بار دانلود)
برگرداندن اندام حرکتی   (463 بار دانلود)
تیز کردن چاقو   (421 بار دانلود)
تجهیزات نمونه برداری   (451 بار دانلود)
لباس و وسایل کالبدگشایی   (491 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اصول کالبد گشایی   (1101 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
اصول کالبدگشایی   (554 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
قارچ شناسی و بیماریها   (497 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
قارچ شناسی   (508 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی
قارچ شناسی   (503 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ناپیوسته
کارورزی کالبدگشایی   (560 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
پاتولوژی عمومی   (629 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
پاتولوژی عمومی   (581 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی
پاتولوژی   (539 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ناپیوسته
پاتولوژی اختصاصی   (477 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
s_ghaffari@semnan.ac.ir
00982331533618

فرم تماس