سحر غفاری خلیق

درباره من

دکتر سحر غفاری خلیق
image

استادیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی استادیار بخش پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ,سمنان -ایران...

محقق گوگل

(1400/9/9)

استنادات

79

h-index

5

i10-index

2

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1400/9/8)

استنادات

27

مقالات

9

h-index

2

مؤلفین همکار

28

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1383

دکترای حرفه ای دامپزشکی

تهران

1390-1394

دکترای تخصصی پاتولوژی

تهران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

هیستوپاتولوژی نئوپلازی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Genetic characterization and phylogenetic of Anaplasma capra in Persian onagers (Equus hemionus onager)
VETERINARY MICROBIOLOGY(2021)
^حمید استاجی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ایرج اشرافی تامای, ^سحر غفاری خلیق
Adipose‐derived mesenchymal stem cell‐secreted exosome alleviates dextran sulfate sodium‐induced acute colitis by Treg cell induction and inflammatory cytokine reduction
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY(2021)
ندا حیدری, هاجر عباسی کنارسری, سعید نمکی*, کاوه بقایی, محمد رضا زالی, ^سحر غفاری خلیق, سید محمود هاشمی
Study of the Effect of Topical Ozonated Oil on Healing of Calvarial Defect
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY(2021)
سپهر دری, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
Imipenem alters systemic and liver inflammatory responses in CLP- induced sepsis mice in a dose-dependent manner
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY(2021)
ارزو خسرو جردی, سارا صعودی*, احمدزواران حسینی, ^سحر غفاری خلیق, سید محمود هاشمی
Correlation between the Energy Density of Ultraviolet Radiation and Skin Thickening In an Animal Mouse Model: Induction of Trichoepithelioma in a Mouse Model
Iranian Journal of Medical Physics(2021)
محدثه استاجی, منیژه مختاری دیزجی*, منصوره موحدین, ^سحر غفاری خلیق
Non‐invasive evaluation of elasticity of skin with the processing of ultrasound images during ultraviolet radiation: An animal photoaging model
PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE(2021)
Mohadese Estaji, , Manijhe Mokhtari-Dizaji*, Mansoureh Movahedin, ^سحر غفاری خلیق
Effect of fullerene nanoemulsion on the repair of wrinkles induced by UVB radiation: A c57bl6 mice model
SKIN RESEARCH AND TECHNOLOGY(2021)
محدثه استاجی, منیژه مختاری دیزجی*, منصوره موحدین, ارش پاداش, ^سحر غفاری خلیق
Comparison of the Effect of Nano Ostrich Eggshell and Hydroxyapatite on Bone Defect Healing in Rat Calvarium
Trauma Monthly(2020)
رویا رضائیان, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
Synergistic therapeutic effect of mesenchymal stem cells and tolerogenic dendritic cells in an acute colitis mouse model
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY(2020)
Hajar Abbasi-Kenarsari, Neda Heidari, Kaveh Baghaei, Davar Amani, Mohammad Reza Zali, ^سحر غفاری خلیق, Abbas Shafiee, Seyed Mahmoud Hashemi*
Low-intensity ultrasound combined with allogenic adipose-derived mesenchymal stem cells (AdMSCs) in radiation-induced skin injury treatment
Scientific Reports(2020)
زینب هرمزی مقدم, منیژه مختاری دیزجی*, محمد علی نیل فروش زاده, محسن بخشنده, ^سحر غفاری خلیق
اثر پیشگیرانه تیماسین پلاس بر اختلال حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی غیرفعال ناشی از ایسکمی مغزی تجربی
روان شناسی بالینی(2020)
9311519011, ^کیوان کرامتی*, ^سعیده نعیمی, ^حمیدرضا مسلمی, ^سحر غفاری خلیق
بررسی تاثیر فلوفنامیک اسید به عنوان مهارکننده کانکسین بر روی ترمیم زخم های دیابتی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2020)
8911519020, ^سید جواد احمدپناهی*, ^ابراهیم شهروزیان, فرزاد حیاتی, ^سحر غفاری خلیق
Capecitabine-loaded anti-cancer nanocomposite hydrogel drug delivery systems: In vitro and in vivo efficacy against the 4T1 murine breast cancer cells
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION(2020)
نسترن طالبلو, محمد سیروس اذر*, محمد حسن زوهیر, ^سحر غفاری خلیق
ارزیابی پارامترهای فیزیکی پوست با پردازش تصاویر فراصوتی در طول تابش با نور فرابنفش در مدل حیوانی چروک شدگی
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل(2019)
محدثه استاجی, منیژه مختاری دیزجی*, منصوره موحدین, ^سحر غفاری خلیق
بررسي نحوه درمان اكينوكوز كيستي بوسيله آلبندازول و بزاق زالو در موش
راستي ثاني سيداحسان(تاریخ دفاع: 1400/02/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن عصاره بذر گياه شنبليله در جيره غذايي بر عملكرد سيستم ايمني و خصوصيات گوشت در پولت هاي تخم گذار
شكريان عاطفه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن عصاره بذر گياه شنبليله بر سطح ايمني و بررسي هيستوپاتولوژيك بورس فابرسيوس پولت هاي تخم گذار واكسينه با واكسن هاي ايمونوكمپلكس گامبورو
نظري زينب ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه هيستولوژيك آلودگي انگلي كبد گوسفند و گاوهاي ارجاعي به كشتارگاه سمنان- ايران
جليلي مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي تأثير بزاق زالو بر روند بهبود زخم هاي جلدي عفوني شده با استافيلوكوكوس اورئوس در موش صحرايي
Comparative study of micro ostrich eggshell and hydroxyapatite on the healing of bone defect created in the rat calvarium
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
^حمیدرضا مسلمی*, سارا حبیب نژاد, ^سحر غفاری خلیق
Evaluating the Effect of Electrospun Polyvinyl Alcohol Nanofiber Containing Eucalyptus globules Extract on the Healing of Experimental Achilles Tendon Injury in Rat
iranian journal of veterinary surgery(2021)
Seyed Mohammad Ali Sadat-Hosseini, ^حمیدرضا مسلمی*, ^سید محمد صادق نوربخش, ^سحر غفاری خلیق

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کالبدگشایی گوسفند - پارت 2   (190 بار دانلود)
کالبدگشایی گوسفند - پارت 1   (190 بار دانلود)
کالبد گشایی اسب - پارت 3   (245 بار دانلود)
کالبد گشایی اسب - پارت 2   (153 بار دانلود)
کالبد گشایی اسب - پارت 1   (176 بار دانلود)
گزارش کالبدشکافی، بسته بندی و ارسال نمونه   (165 بار دانلود)
بررسی دستگاه گوارش   (165 بار دانلود)
جدا کردن سر و بررسی آن   (177 بار دانلود)
بررسی سیستم اسکلتی عضلانی   (159 بار دانلود)
بررسی غدد پستانی   (163 بار دانلود)
باز کردن و بررسی حفره لگنی   (203 بار دانلود)
بررسی کلیه ها و غدد فوق کلیوی   (173 بار دانلود)
خارج کردن دستگاه گوارش، کبد و طحال   (233 بار دانلود)
بررسی کبد و طحال   (233 بار دانلود)
خارج کردن زبان و حفره صدری و بررسی آن ها   (178 بار دانلود)
حفره صدری شامل نای، ریه ها و قلب می شود
اخذ نمونه   (184 بار دانلود)
باز کردن حفره بدن   (180 بار دانلود)
برگرداندن اندام حرکتی   (175 بار دانلود)
شروع کار   (208 بار دانلود)
تیز کردن چاقو   (192 بار دانلود)
تجهیزات نمونه برداری   (190 بار دانلود)
لباس و وسایل کالبدگشایی   (204 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
پاتولوژی عمومی   (389 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
کارورزی کالبدگشایی   (341 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
پاتولوژی عمومی   (326 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی
پاتولوژی   (310 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ناپیوسته
پاتولوژی اختصاصی   (259 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
اصول کالبد گشایی   (731 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
اصول کالبدگشایی   (311 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
قارچ شناسی و بیماریها   (285 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
قارچ شناسی   (290 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی
قارچ شناسی   (302 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ناپیوسته

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
s_ghaffari@semnan.ac.ir
00982331533618

فرم تماس